M-Technic olarak; Isı sayacı – kalorimetre, su sayacı, ısı pay ölçer montajı ve bakım ihtiyaçlarınızda ücretsiz keşif hizmetimiz ile projenize özel en uygun çözümleri sunuyoruz.

Isı Sayacı – Kalorimetre Montajı

Isı İstasyonu Servis

Binalarda ısı kontrolü ve her dairenin ne kadar enerji tükettiğinin hesaplanması amacı ile kullanılan kalorimetre cihazlarının sağlıklı biçimde çalışması için montajının gerektiği gibi yapılması ve zaman zaman kontrol niteliğinde bakımlarının sağlanması şarttır. Bu işlemler ancak uzman biri aracılığı ile yapılmalıdır. Aksi durumda bilinçsiz şekilde yapılan montaj ve bakımlar cihazların ömrünün kısalmasına ve ölçüm problemlerine neden olacaktır.

Kalorimetre cihazlari mekanik ve ultrasonik olmak üzere iki türlüdür. Bu cihazların montajı sırasında kalorimetrenin niteliklerini göz önünde bulundurmak ve bu farklılıklara uygun bir montaj sağlamak gerekmektedir. Ayrıca cihazın montajından önce seçilecek olan kalorimetrenin kaliteli ve sağlıklı bir cihaz olmasına önem verilmelidir. Bu şartlar gözetilerek satın alınan ve montajı doğru şekilde yapılan cihazlar uzun süreli ve sorunsuz bir kullanım sunmaktadır.

Montajdan sonra herhangi bir sorun oluşturmadan çalışacak olan kalorimetre sistemlerinin en az yılda bir kez bakımlarının yapılmasına ve gerektiği zamanlarda kalorimetre pil değişimi sağlanmasına gerek duyulmaktadır.

M-Technic tarafından DN15-20 Kalorimetre değişimi esnasında dikkat edilen hususlar:

 • Kalorimetrelerin akış yönleri, ısıtma gidiş – dönüş sensör bağlantıları kontrol edilerek montajları yapılır,
 • Kalorimetre montajı sonrasında tüm sızdırmazlık testleri yapılır,
 • Kalorimetrelerin fiziki montajlarından sonra M-Bus kablo bağlantıları yapılarak kısa devre kontrolleri yapılır,
 • Isı istasyonu içinde bulunan kalorimetrelerin değişimleri istasyon tipine uygun contalar ile yapılır ve yapıldıktan sonra ısı istasyonu üzerinde bulunan tüm rekorların sızdırmazlık kontrolleri yapılır,
 • Kalorimetrelerinin marka, model ve seri numaraları bilgi formuna yazılır,
 • Oluşturulan bilgi formu 1 nüsha müşteriye 1 nüsha site/apartman yönetimine teslim edilir.

M-Technic tarafından DN25 ve Üzeri Olan Kalorimetre montajı esnasında dikkat edilen hususlar:

 • Kalorimetrelerin ve kombine tip cihazlarda debi metrelerin akış yönleri, ısıtma gidiş – dönüş sensör bağlantıları ve hesap ünitelerinin kablo bağlantıları kontrol edilerek montajları yapılır,
 • DN25 ve üzeri sayaçların montajları bağlantı çapına uygun rekor, flanş ve contalar ile yapılır,
 • Kaynak işlemi gereken tesisatlarda kaynak işçilikleri doğru teknik, titizlik ve uygun ekipmanlar ile yapılır,
 • Kalorimetrelerin montajları sonrasında tüm sızdırmazlık testleri yapılır,
 • Kalorimetrelerin fiziki montajlarından sonra M-Bus kablo bağlantıları yapılarak kısa devre kontrolleri yapılır,
 • Kalorimetrelerinin marka, model ve seri numaraları bilgi formuna yazılır,
 • Oluşturulan bilgi formu 1 nüsha müşteriye 1 nüsha site/apartman yönetimine teslim edilir.

Örnek Kalorimetre Montajı:

DN15 – DN20 Ultrasonik ve Mekanik Kalorimetre

DN25 – DN300 Arası Çaplar Ultrasonik ve Mekanik Kombine Kalorimetre


Su Sayacı Montaj İşlemleri

su sayacı değişimi

Sayaçların montaj pozisyonu doğru çalışmalarıyla doğrudan ilgilidir. Bazı sayaçlar sadece belirli şekillerde (yatay veya dikey) monte edilebilirken bazıları her pozisyonda monte edilebilir. Yine bazı sayaçları vana, dirsek, redüksiyon vb. bağlantılardan belirli bir uzaklığa bağlamak gerekirken bazı sayaçlar için bunlara gerek yoktur.

Montaj kılavuzlarında belirtilen sayaca en uygun pozisyon seçilmeli ve mevcut bir tesisat varsa sayaca uygunluğu kontrol edilmelidir. Bütün sayaçlarda montaj ile ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli konu sayaçtan hava geçmesinin önlenmesidir. Sayaçtan geçecek olan hava hem yanlış ölçüm değerine hem de sayaçta hasara sebep olur.

Tesisatta sayaçtan önce mutlaka bir filtre sistemi bulunmalıdır. Zira özel modeller hariç bütün sayaçlar temiz sıvıların ölçümü için tasarlanmıştır. Üretici firmalar pislik sebebiyle arızalanan sayaçları garanti kapsamı dışında tutar. Sayaç arızalarının sebebi, %50 den fazla sıvının içindeki yabancı maddelerdir.

Sayaç montajında dikkat edilmesi gereken ön önemli kural, sayacın zemine paralel ve kolona dik olmasıdır.

Su sayacını şebekeye doğru yönde ve doğru açıda bağlamak çok önemlidir. Su sayacı bağlarken üretici firmanın vermiş olduğu bağlantı şemasına veya sayacın üzerindeki ok ve işaretlere dikkat edilmelidir.


Isı Pay Ölçer Montaj İşlemleri

ısı pay ölçer değişimi

Isı Pay Ölçer, merkezi ısıtma sistemli binalarda radyatör üzerine montajı yapılarak tüketilen ısı enerjisini paylaştırmaya yarayan cihazdır.

Çok kolonlu, borulu/dikey ısıtma sistemlerindeki kullanımı için tasarlanmıştır. Radyatör üzerinden ölçüm yaparak, dairenin bireysel ısı enerjisi tüketimini hesaplanmasını ve tüm apartmanda gider paylaşımı yapılmasını sağlayan ısı sayacıdır.

Isı Pay Ölçer sistemlerinin montaj işlemlerinin bu konuda bilinçsiz olan kimseler tarafından yapılması kesinlikle önerilmemektedir. Bu işlemleri yapacak olan kimselerin bu alanda uzman teknik servis çalışanları olmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Isı Pay Ölçerlerin sağladığı avantajlar ve tasarruf göz önünde bulundurulduğu zaman, bu cihazların fiyatları kadar montaj, bakım ve onarım masraflarının da son derece uygun olduğu fark edilecektir. Bu sebeple bu işlemlerin mutlaka yetkili kimselere yaptırılması gerekir.

M-Technic tarafından ısı pay ölçer montajı esansında dikkat edilen hususlar:

 • Radyatör tipine uygun montaj ekipmanlarının kullanımı
 • Montaj yapılan radyatörlerin tiplerinin tek tek belirlenip oda bazında daire bilgi formuna işlenmesi
 • Montaj yapılan radyatörlerin ölçülerinin tek tek ölçülüp oda bazında daire bilgi formuna işlenmesi
 • Termostatik vana montajlarının tesisat kurallarına uygun bir şekilde montajlanması ve daire bilgi formuna işlenmesi
 • Daire bilgi formunun montaj bitiminde daire sakine imzalatılarak tutanak altına alınması
 • Formların montaj sonrasında 1 nüshasının site yönetimine 1 nüshasının ısı gider paylaşım birimine iletilmesi
 • Montaj sonrası tüm kolon ve radyatör bağlantılarının sızdırmazlık kontrollerinin yapılması

Isı Sayacı – Kalorimetre, Su Sayacı, Isı Pay Ölçer Bakımı

Tüm cihazların bakımı yapılırken sayacın ne kadar hassas bir ölçüm yaptığı kontrol edilerek tesisat temizliği yinelenir. Ayrıca bu cihazların pilleri oldukça uzun ömürlü olmasına rağmen yaklaşık olarak beş yıl gibi aralıklar ile pillerin değiştirilmesi de gerekmektedir. Cihazların pil ömürleri niteliklerine göre değişkenlik gösterir. Isı pay ölçer ve su sayaçlarının pil ömürleri 10 yıldır, bazı kalorimetrelerin pil ömürleri be bazıları on yıla kadar dayanıklı olarak tasarlanmıştır. Ancak cihazların bakımı yapılırken pillerin de ne kadar ömrünün kaldığı kontrol edilmelidir.

Cihazların niteliğine göre belli aralıklar ile yapılan pil değişimi sırasında cihaza uygulanan pillerin kalitesi son derece önemlidir. Cihazın markasına, modeline ve çalışma sistemine uygun pillerin tercih edilmesi gerekmektedir. Ayrıca her cihazın özelliklerine göre üretilen orijinal pillerin kullanımı, hem cihazın hassas bir ölçüm yapması hem de ömrünün uzaması yönünden önem taşımaktadır.

Kalorimetre, Su Sayacı ve Isı Pay Ölçer sistemlerinin montajı, bakımı ve pil değişimi işlemlerinin bu konuda bilinçsiz olan kimseler tarafından yapılması kesinlikle önerilmemektedir. Bu işlemleri yapacak olan kimselerin bu alanda uzman teknik servis çalışanları olmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Kalorimetrelerin sağladığı avantajlar ve tasarruf göz önünde bulundurulduğu zaman, bu cihazların fiyatları kadar montaj, bakım ve onarım masraflarının da son derece uygun olduğu fark edilecektir. Bu sebeple bu işlemlerin mutlaka yetkili kimselere yaptırılması gerekir.