M-Technic olarak; Isı sayacı – kalorimetre sayaç muayene ve kalibrasyon işlemi ihtiyaçlarınızda ücretsiz keşif hizmetimiz ile projenize özel Wir bieten die am besten geeigneten Lösungen.

Isı Sayacı Muayene Hizmetlerimiz

Muayene Öncesi Keşif

Proje keşifi sırasında ısı sayaçlarına ve bulunduğu tesisata ait bilgiler toplanır. Bu bilgiler neticesinde planlama yapılmaktadır.

Wärmestationsservice
 • Isı sayaçlarının marka,model vb. özellikleri,
 • Isı sayaç yerleri (daire içi/dışı) ve adedi,
 • Bağlantı çapı,
 • Isı sayaçlarının uzunluğu,
 • Adresleme kontrolü,
 • Sıcaklık sensörü kovanı çapı,
 • Kesme vanalarının fonksiyon kontrolleri,

Isı sayaçlarının bulunduğu proje(bina) keşfinin sonuçlanması ile montaj ve de-montaj işlemleri için teklif hazırlanmaktadır. De-montaj ve montaj işlemlerinin ücretlendirilmesi muayene işlemlerinden ayrı yapılmaktadır.

Isı Sayacı Demontaj ve Montaj Hizmetleri

Bu servis muayeneye tabii olacak ısı sayaçlarının adreslerinden teslim alınması ve muayene işlemi sonrasında adreslerine teslim edilmesi servisidir.

Özellikle ısı sayaçlarının adetlerinin yüksek olduğu projelerde, karışıklıkların yaşanmaması adına titizlikle yürüttüğümüz prosedürler mevcuttur. Isı sayaçlarının de-montajı(söküm işlemi) tamamlandıktan ve muayene işlemleri gerçekleştirildikten sonra, ısı sayacının sahibine montajının gerçekleştirilebilmesi için takip edilebilirlik önem arz etmektedir.

Demontaj sırasında uygulanacak işlemler:

 • Sayacın bulunduğu tesisatta kesme vanaları ile tüm su akışı durdurulur,
 • Sayaç mbus otomasyonu ile bağlantısı kesilir ve kesilen bağlantı izole edilerek mbus sisteminde kısa devre oluşması engellenir.
 • Sayaca ait mekanik kontroller yapılır, sıcaklık sensörleri ve damga kontrolü, bir uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda cihaz sahibine bildirilir. Ayrıca elektronik olarak ısı sayacı ekranı üzerinden herhangi bir hata uyarısı olması durumunda hata tespit edilerek muayene işlemi üzerinde bir etkisi olup olmayacağı değerlendirilir,
 • Tesisattan sökülen ısı sayaçlarının yerleri körlenerek tesisat sisteminde akış yeniden sağlanır,
 • Tesisattan ayrılan sayaçların akış sensörleri ve sıcaklık sensörleri koruma altına alınarak laboratuvara getirilmek üzere istiflenmektedir,
 • Sayaç istiflenirken montaj listesine kutuya yerleştirilme sırasına göre blok-daire, sayaç seri no, kutu no bilgilerini yazılarak takip edilebilirlik sağlanır.

Montaj sırasında uygulanacak işlemler:

 • Muayene işlemleri tamamlanmış ve damgalanmış olan ısı sayaçları aynı kutu ile montaj yerine getirilir,
 • Sayaçların akış yönleri, ısıtma gidiş – dönüş sensör bağlantıları kontrol edilerek montajları yapılır,
 • Sayaçların gövde montajı sonrasında tüm sızdırmazlık testleri yapılır,
 • Isı istasyonu içinde bulunan sayaçların montajları istasyon tipine uygun contalar ile yapılır,
 • Montaj yapıldıktan sonra bağlantı rekorlarının sızdırmazlık kontrolleri yapılır,
 • Montaj sonrası oluşturulan bilgi formu site/apartman yönetimine teslim edilir,
 • Sayaçların fiziki montajlarından sonra M-Bus kablo bağlantıları yapılarak kısa devre kontrolleri yapılır,
 • Bütün montaj işlemleri tamamlandıktan sonra M-bus hattının kontrolü gerçekleştirilir ve sayaçlarının teslimatı tamamlanmış olur.

Isı Sayacı Periyodik Muayene İşlemleri

Periyodik sayaç muayene; 5 yılda bir olmak üzere ısı sayaçları için yapılan genel muayenedir. Muayene işlemleri EN-1434-5:2014 standartlarında belirtilen adımlardan oluşmaktadır. Isı sayaçları için üretim yılı 1.yıl kabul edilerek muayene süreleri takip edilmektedir. Isı sayacına ait üretim yılının son iki hanesi cihaz üzerinda aşağıdaki gibi işaretlenmektedir.

Sayaç Muayene işlemi uygulanacak olan ısı sayaçlarının mühür ve damgalarının bozulmamış olması gereklidir, cihaza müdahale edilmesi durumunda muayene işlemi uygunlanmaktadır. Isı sayacının damga süresi dolmuş olması durumunda ısı sayacı cezalı duruma düşmektedir ve muayene işlemi uygulanamaz.

Isı sayaçlarına uygulanan muayene işlemleri sırasında cihaza ait akış ölçümü, sıcaklık ölçümü ve hesaplama sonuçları ısı sayacına ait doğruluk sınıfına göre sonuçlar değerlendirilir.

Değerlendirmeler sonucunda ısı sayacı izin verilebilir en yüksek hata sınırları(MİH) sınırları içerisinde ölçüm yapıyor ise damgalanır, hata sınırların dışında ise ısı sayacı için uygunsuzluk raporu düzenlenir.

Uygunsuz olan ısı sayaçları, mümkün ise tamir ve ayara tabii tutulabilir, tamir ve ayar işlemi uygulanamayan ısı sayaçlarının değişimi yapılması gerekmektedir.

Isı sayacı muayenesi sırasında etalon (test düzeneği) ile kıyaslama yapılır. Test düzeneğinin 3 farklı koşul altında ölçümlediği ısı enerjisi değeri ile hesaplanarak ısı sayacı tarafından hesaplanan ısı enerjisi ile kıyaslanarak ısı sayacının yapmış olduğu hata değeri % cinsinden bulunur. Bu değer izin verilebilir en yüksek hata değerini aşmamalıdır.